La nostra sostenibilitat, és ajudar a reparar les averies d’equips informàtics als nostres clients.

Una altra de les accions que podem prendre és aplicar un pla de reciclatge. És ben sabut que hem donat alguns passos per la millora d’aquesta operació, encara que és meritori aclarir que el reciclatge no només es limita a paper, cartró, vidre o plàstic, sinó també a el reciclatge de productes ofimàtics fora d’ús: ordinadors, telèfons, fotocopiadores, escàners. Moltes empreses guarden en els seus magatzems equips obsolets que poden ser reciclats a la recerca de materials que, probablement, puguin tenir un segon ús, com ara el coure i el plàstic dels seus components.

La Naturaleza, Tierra, Sostenibilidad, Hoja, Flechas